Показване на 4 резултата

Единична керамична корона

Коронките с липса на метална компонента са продукти навлезли в най-съвременното лечение през последни няколко години. Те са леки, удобни и хипоалергични. Важно е, че с прескерамиката могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, дори здравината на връзката със зъба се увеличава. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност.

Керамичен мост

Мостовете с липса на метална компонента са продукти навлезли в най-съвременното лечение през последни няколко години. Те са леки, удобни и хипоалергични. Важно е, че с прескерамиката могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, дори здравината на връзката със зъба се увеличава. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност. Прескерамичен мост може да се изработи на до един липсващ зъб (тричленен мост)   

Керамична вставка

Прескерамиката е много удачен материал за изработка на вставки. Съществуват керамични маси, с които може да се изработва чиста керамика без метал само чрез нанасяне, но те нямат задоволителна здравина и не можаха да получат широко разпространение в практиката. Те са леки, удобни и хипоалергични. Важно е, че с прескерамиката могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, дори здравината на връзката със зъба се увеличава. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност.

Керамична фасета

Прескерамиката е много удачен материал за изработка на фасети - всъщност, никой друг материал не е удачен за изработка на такива възстановявания. Циркониевите конструкции изискват голяма дебелина, а металокерамичните имат дори и метална основа. Съществуват керамични маси, с които може да се изработва чиста керамика без метал само чрез нанасяне, но те нямат задоволителна здравина и не можаха да получат широко разпространение в практиката. Те са леки, удобни и хипоалергични. Важно е, че с прескерамиката могат да се изработват конструкции с много малка дебелина - дори под 0.5 мм. не представлява проблем за отливане, дори здравината на връзката със зъба се увеличава. Тази възможност да се отливат тънки слоеве керамика позволява и да се изработват конструкции с минимално отнемане на твърди зъбни тъкани (минимум изпиляване), което е много биологично и премахва до голяма степен вероятността от постоперативна свръхчувствителност.