about-lab-dani

Йорданка Иванова

Мениджър и главен зъботехник в СТМЛ ДаНик Дентал. Притежава образование по специалност ``Зъботехника`` и дългогодишен опит в областта.
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА

СТМЛ ДаНик Дентал

ДаНик Дентал дружество регистрирано като самостоятелна медико-техническа лаборатория съгласно всички национални и европейски изисквания.

СМТЛ ДаНик Дентал има за основен предмет на дейност – зъботехника, в която се изпълняват само и единствено специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати. Ние произвеждаме зъбни протези, терапевтични апарати и др. такива, свързани със стоматологичното ортопедично лечение, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика.

Ние сме специализирани в неподвижно протезиране – металокерамични био съвместими конструкции (корони, мостове), безметални керамични био съвместими конструкции (Прескорони и мостове), Бленд корони и вставки, различни видове шини и алайнери.

За всички стоматолози в област Шумен се предлагат и услуги – консултация за цвят, спешна поръчка, ситуационен модел и други

10 Опит
1500 Доволни клиенти
Дейността на ДаНик Дентал се извършва в лицензирано по „Закона за лечебните заведения” помещение – лаборатория, отговарящо на национални и европейски законови изисквания по зъботехника.

За вас стоматолози!

Ще се радваме да ни потърсите за да изградим трайно партньорство за повече доволни пациенти.