Новини

ДаНик Дентал е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.083

ДаНик Дентал ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.083-0428 в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

ПОЛУЧАТЕЛ НА ВАУЧЕР: „Самостоятелна медико-техническа лаборатория ДаНик Дентал“ ЕООД

Ваучер Тип 1: „Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения“;

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 6 000,00 лв. от които 5 100,00 лева европейско финансиране и 900,00 лева национално финансиране.

НАЧАЛО: 01.12.2020 г.
КРАЙ: 01.08.2021 г.