I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за поверителност“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДАНИК ДЕНТАЛ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: https://www.danikdental.com/, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ДАНИК ДЕНТАЛ ЕООД, ЕИК 204839489
2. Седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. “ Генерал Драгомиров “ № 48, вх. 5, ет. 3, ап. 103
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен 9700, ул. “ Охрид “ № 38
4. Данни за кореспонденция: гр. Шумен 9700, ул. “ Охрид “ № 38, тел.: +359 89 730 3626, електронна поща: danikdentalbg@gmail.com; www.danikdental.com
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи :
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия..
(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://www.danikdental.com/?page_id=1629, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни.
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез:

ал.1. изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към danikdentalbg@gmail.com;

ал.2. чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Охрид“ №38.

IV. Видове събираните лични данни

Чл. 8. Коментари: Когато Ползвател остави коментари в сайта, Доставчикът събира данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.  Анонимен низ, базиран на имейл адрес, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Чл. 9. Файлове: Ако Ползвател качи изображения в сайта, трябва да избягва качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Ползвателите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Чл. 10. Контакта форма: Когато Ползвател изпрати съобщение чрез контакта форма в сайта, Доставчикът събира данните, показани във формата за контакт, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Чл. 11. Вмъкнато съдържание от други уебсайтове: Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с Ползвателя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.